Vijf jaar windpark Krammer; vier het mee!

Windpark Krammer viert op zaterdag 18 mei haar vijfjarig bestaan met een open dag. Iedereen is dan van harte welkom om het windpark te bezoeken en te beleven.  “We organiseren deze dag om iedereen de kans te geven meer te leren over ons windpark en hoe belangrijk duurzame energie is voor onze toekomst”, aldus directeur […]

Willem-Annapolder II klaar voor bouw

De ontwikkelingsfase van windpark Willem-Annapolder II is onlangs afgerond. Daarmee zijn alle contracten doorgenomen, akkoord bevonden en ondertekend. Ook de kosten van dit project – dat het huidige windpark bij ’s-Gravenpolder zal vervangen – zijn daarin vastgelegd. Deze zogenoemde ‘financial close’  luidt de volgende stap in: de bouwfase. Een mijlpaal als deze markeert voor ontwikkelende […]

Teus Baars kondigt vertrek aan bij Zeeuwind

Na negen jaar directeur/bestuurder te zijn geweest van Zeeuwind, kondigt Teus Baars aan het stokje eind 2024 over te dragen. De raad van commissarissen respecteert zijn besluit en heeft inmiddels stappen gezet om tot een geschikte invulling van zijn functie te komen.

Het energiesysteem van de toekomst

Portret Jasper Vis

Op woensdag 6 maart organiseert Zeeuwind in de schouwburg van Middelburgeen lezing over het energiesysteem van de toekomst. Die avond neemt Jasper Vis ons mee in zijn interessante verhaal waarin hij een aantal haalbare perspectieven schetst. Daarbij hoopt hij op interactie met de zaal.

Mijlpaal in ontwikkeling Windpark Ze-Bra

Deze week ontvingen we goed nieuws bij Zeeuwind: de SDE-subsidie voor Windpark Ze-Bra is toegekend. Dit park met vijftien windturbines ontwikkelen we samen met Eneco en Maatschap Hopmans langs het Schelde-Rijnkanaal, op de grens tussen Zeeland en Brabant. De subsidie is een stevige steun in de rug voor het project. De letters SDE (vóór het […]

De elektriciteitsmarkt van dag tot dag

Een uitgebalanceerd stroomnet is essentieel voor een betrouwbare elektriciteitsvoorziening. Om die reden moeten alle stroomproducenten en -afnemers in Nederland hun productie of afname voor de volgende dag voorspellen en doorgeven aan de netbeheerder. Producenten moeten daarbij ook aangeven voor welke minimale prijs ze willen produceren. De producenten met de laagste prijzen mogen produceren om aan […]