Duurzame
innovaties

Dat is waar het om draait bij Zeeuwind. Duurzame energie. Lokaal opgewekt, waarbij de opbrengsten ook lokaal worden gedeeld. Duurzame innovaties volgen we op de voet, met als doel koploper te blijven in de Zeeuwse energietransitie.

Innovatief stroomcontract

Sinds 2022 sluiten we innovatieve stroomcontracten af met lokale bedrijven. Deze stroom is afkomstig van onze windturbines. Met deze stroom stappen bedrijven  volledig over van grijze naar groene stroom van Zeeuwse bodem. 

Het innovatieve stroomcontract, wat officieel een Sleeved PPA (Power Purchase Agreement) heet, is een energiecontract waarbij twee partijen een afspraak maken over het contracteren van een externe bron van duurzame energie. Hierbij worden de volumes doorgegeven (‘gesleeved’), zodat ze van de producent bij de eindafnemer terecht komen zonder dat de producent of afnemer zelf een traditioneel energiebedrijf hoeft te zijn. 

Dit stroomcontract is een mooi voorbeeld van hoe we als coöperatie een langdurige samenwerking kunnen aangaan waarbij de opgewekte elektriciteit ook lokaal wordt gebruikt. 

Verkleinen van CO2 voetafdruk

procent
0

Bekijk ook
onze zonneparken

De zon is een schone en duurzame energiebron. De hoeveelheid energie die de zon produceert is vele malen groter dan wat we aan energie gebruiken. Het omzetten van die energie naar praktische toepassingen is de uitdaging waar de komende jaren aan gewerkt zal worden.

vrouw voor zonnepark in gras

Bekijk ook
onze windparken

Aan wind hebben we geen gebrek in Zeeland. Op de fiets betekent dat soms wat harder trappen, maar windenergie is op dit moment de meest efficiënte en goedkope vorm van duurzame energie. En toekomstbestendig, want vervuilende fossiele brandstoffen zoals olie, gas en steenkool raken op. Inmiddels hebben wij 13 windparken in (gedeeld) beheer met ruim 71 turbines. Een deel van de opbrengsten van de windparken investeren we rechtstreeks terug in de omgeving.

vrouw op fiets tegenwind