Duurzame
innovaties

Dat is waar het om draait bij Zeeuwind. Duurzame energie. Lokaal opgewekt, waarbij de opbrengsten ook lokaal worden gedeeld. Duurzame innovaties volgen we op de voet, met als doel koploper te blijven in de Zeeuwse energietransitie.

Slim laden

Samen met een groep leden voeren wij een proef slim laden uit. Met deze proef gaan we onderzoeken wat ervoor nodig is om in de toekomst je energieverbruik zo in te richten dat het past bij jouw situatie. Zo voorkomen we verspilling van energie en houden we het betaalbaar. Als voorbeeld kun je denken aan de accu van je elektrische auto.

Stel dat jij gemiddeld 40 km per dag rijdt maar je accu is volgeladen voor 400 km. Dan kan de overige energie uit de accu ingezet worden om bijvoorbeeld je wasmachine te laten draaien.

Het uiteindelijke doel is om dit zo in te kunnen richten dat jij daar zelf niet over hoeft na te denken maar dat dit automatisch gebeurd. Dat geeft echt grip op je energieverbruik zodat je in de toekomst eigen baas bent over je eigen energie.

deelnemers
0

Bekijk ook
onze zonneparken

De zon is een schone en duurzame energiebron. De hoeveelheid energie die de zon produceert is vele malen groter dan wat we aan energie gebruiken. Het omzetten van die energie naar praktische toepassingen is de uitdaging waar de komende jaren aan gewerkt zal worden.

vrouw voor zonnepark in gras

Bekijk ook
onze windparken

Aan wind hebben we geen gebrek in Zeeland. Op de fiets betekent dat soms wat harder trappen, maar windenergie is op dit moment de meest efficiënte en goedkope vorm van duurzame energie. En toekomstbestendig, want vervuilende fossiele brandstoffen zoals olie, gas en steenkool raken op. Inmiddels hebben wij 13 windparken in (gedeeld) beheer met ruim 71 turbines. Een deel van de opbrengsten van de windparken investeren we rechtstreeks terug in de omgeving.

vrouw op fiets tegenwind