Het energiesysteem van de toekomst

Portret Jasper Vis

Hoe wekken wij in de toekomst onze energie op en hoe gaan wij die gebruiken? De meningen daarover zijn verdeeld en helaas niet altijd goed onderbouwd. Juist daarom vindt Zeeuwind het belangrijk om kennis over energie te delen. Om diezelfde reden hebben we  energie-expert Jasper Vis uitgenodigd om op 6 maart om 19.00 uur in de Schouwburg van Middelburg te komen spreken… én luisteren.

Jasper weet bevlogen van alles over energie te vertellen. Hij zit boordevol met energiefeiten en -inzichten. Als een echte fact checker toetst hij wat hij leest, hoort en ziet voortdurend aan harde feiten en cijfers. Daarmee ontkracht hij veel hardnekkige misverstanden en foute aannames. Tijdens deze Zeeuwind-lezing neemt hij zijn publiek mee op reis naar het energiesysteem van de toekomst.

Is duurzame energie toereikend voor onze toekomstige behoefte? Welke energie ís eigenlijk duurzaam? Waar zetten we op in voor de toekomst en wat zijn daarvan de gevolgen? De antwoorden op deze vragen hangen meestal sterk af van wie je het vraagt. Tegenstrijdige belangen en/of een gebrek aan feitenkennis liggen daaraan ten grondslag en dat is jammer, want dat vertroebelt de dialoog en zit de energietransitie behoorlijk in de weg.

Gebaseerd op feiten
Ook Jasper vindt het belangrijk dat de conversatie over de energievoorziening van de toekomst zuiver blijft.  “Dat kan als je je niet alleen laat leiden door de emotie die vaak gepaard gaat met dit onderwerp, maar je ook door feiten laat leiden én naar elkaar luistert”, aldus Jasper. En dat is precies hoe hij deze ledenavond voor zich ziet: “Ik heb geen strak programma en hoop op veel interactie vanuit de zaal. Zo kan ik direct reageren op vragen of opmerkingen en op die manier zijn we na afloop allemaal weer wat inzichten rijker. Ook ik.”

Gedurende meer dan 25 jaar in de energiesector werkte Jasper onder meer voor Ørsted, TenneT en Natuur & Milieu. Tegenwoordig zit hij in de raad van commissarissen van Windpark Krammer en werkt hij als directeur Nederland voor SSE Renewables. In Nederland ontwikkelt SSE Renewables windmolenparken op zee samen met het pensioenfonds ABP. Jasper is daarnaast bestuurslid bij de Nederlandse Windenergie Associatie.

Ben jij erbij?
Met deze speciale avond hoopt Zeeuwind de kennis over energie met het oog op de toekomst te vergroten. Want alleen als we op basis van feiten in gesprek blijven, kunnen we samen bouwen aan het energiesysteem van de toekomst. De lezing begint om 19:00 uur. Wil jij erbij zijn? Meld je dan hier aan!