Onze
coöperatie

Voor een duurzamer Zeeland werken we samen met mensen en bedrijven uit de buurt. Want samen bereik je meer dan alleen. Daarom is Zeeuwind een coöperatie.

Onze coöperatie is een vereniging met leden. Samen met hen bundelen we onze krachten. Dat is hoe in 1987 het eerste windpark bij Bath ontstond en hoe we in 2019 windpark Krammer openden, het grootste burgerinitiatief van Nederland. En op initiatief van de inwoners is er nu in Koudekerke een zonnepark dat maar liefst 900 huishoudens van elektriciteit kan voorzien en hebben we meer dan 3300 trouwe leden. Door onze coöperatie kan iedereen zelf verantwoordelijkheid nemen voor haar of zijn energievoorziening en anderen daarvan mee laten profiteren.

Naast de ledenorganisatie, bestaat Zeeuwind ook uit een bestuurlijk deel dat de dagelijkse werkzaamheden voor z’n rekening neemt. Dit is een directeur-bestuurder en tien medewerkers. De raad van commissarissen houdt toezicht op het beleid en het bestuur.  

Groep mensen kijkt naar boven

Bestuurlijke
organisatie

Raad van Commissarissen

De Raad van Commissarissen wordt door onze leden gekozen. De raad ziet erop toe dat het bestuur zich houdt aan het opgestelde beleid, bijstuurt en lijnen uitzet naar de toekomst. Daarbij heeft de raad ook een adviserende rol. 

Voorzitter: Wout van den Berg
Leden: Connie Paasse, Roel Clement, Peter de Koeijer

Ledenvergadering
& bestuur

De algemene ledenvergadering is het hoogste orgaan in de vereniging en komt minimaal tweemaal per jaar bijeen. De coöperatie heeft een raad van commissarissen en een professionele organisatie met een directeur-bestuurder en medewerkers die de activiteiten van Zeeuwind organiseren en uitvoeren. De bevoegdheden van de ledenvergadering, de raad van commissarissen en de directeur/bestuurder zijn vastgelegd in de statuten.

Download hier de reglementen, de statuten en de verkorte jaarrekeningen

Reglement raad van commissarissen

Directiereglement

Toezichtplan raad van commissarissen

Statuten Zeeuwind 2021

Verkorte jaarrekening 2022

Verkorte jaarrekening 2021

Verkorte jaarrekening 2020

Verkorte jaarrekening 2019

Verkorte jaarrekening 2018