Teus Baars kondigt vertrek aan bij Zeeuwind

EVM-20180514-0045-L1000646

Na negen jaar directeur/bestuurder te zijn geweest van Zeeuwind, kondigt Teus Baars aan het stokje eind 2024 over te dragen. De raad van commissarissen respecteert zijn besluit en heeft inmiddels stappen gezet om tot een geschikte invulling van zijn functie te komen.

Teus licht zijn besluit toe: “In de afgelopen jaren is er in de wereld van energietransitie veel veranderd. Die beweging is onomkeerbaar en de sector professionaliseert in hoog tempo. Zeeuwind gaat mee in deze beweging met meer en kundige medewerkers. Dat stelt ook weer andere eisen aan de leiding van Zeeuwind de komende jaren. De accenten zullen verschuiven van pionieren naar consolideren, faciliteren en organiseren. Een intensieve klus. Voor mijzelf heb ik geconcludeerd dat deze fase mij minder past. Tot er een geschikte opvolger is gevonden blijf ik mij met veel plezier inzetten voor Zeeuwind. Ook ik tref ik voorbereidingen voor een zorgvuldige overdracht zodra het zover is.”

Reactie raad van commissarissen
Namens de raad van commissarissen (rvc) van Zeeuwind reageert voorzitter Wout van den Berg: “Teus heeft mij persoonlijk geïnformeerd over zijn plannen voor de toekomst en daarmee het voorgenomen vertrek bij Zeeuwind. De rvc respecteert dit besluit en zal op een gepast tijdstip uitgebreid aandacht besteden aan het afscheid van Teus. Voor nu is het zaak dat Zeeuwind op koers blijft om haar doelen te kunnen verwezenlijken. De rvc is hierbij als werkgever verantwoordelijk voor een goede opvolging van Teus. Inmiddels is hiervoor een bureau in de arm genomen voor invulling van deze functie die past bij de toekomst van Zeeuwind. In de tussentijd is het ‘behoud van koers en vaart’.”

Zeeuwind enorm ontwikkeld
Het was voor Teus geen gemakkelijke beslissing: “Ik werk met veel plezier voor Zeeuwind. Er is enorm veel gebeurd de afgelopen jaren: het productievermogen van duurzame elektriciteit binnen onze coöperatie is meer dan verdubbeld en de activiteiten zijn verbreed. Denk onder andere aan zonneparken en niet in de laatste plaats: de gerichte advisering van particuliere woningeigenaren waarmee wij hopen bij te dragen aan slimme energiebesparing.”