Onze
zonneparken

De zon is een schone energiebron die nooit opraakt. Je kunt zelf energie opwekken met behulp van zonnepanelen op je dak, maar bij Zeeuwind pakken we dat grootser aan. Ontdek hier onze zonneparken op Zeeuwse gronden en daken.

Overzicht zonneparken

Bekijk hieronder alle locaties van onze zonneparken en onze zonneparken in ontwikkeling.
Klik op een locatie om de details te lezen.

Koudekerke

Zonnepark Koudekerke is een prachtig voorbeeld van een lokale samenwerking. Coöperatie Energieneutraal Koudekerke/Dishoek wilde graag collectief verduurzamen en zij waren op zoek naar een partij die daarbij kon helpen.  Via een lid van Zeeuwind heeft de coöperatie bij ons aangeklopt om samen hierin op te trekken. In de video verderop vertelt één van de initiatiefnemers John van Wallenburg daar meer over.

Het zonnepark is gerealiseerd op een oude vuilstortplaats, ten noorden van Koudekerke. Dit is een mooi voorbeeld van dubbel ruimtegebruik: omdat deze locatie niet voor andere dingen gebruikt kan worden is het een ideale plek voor een zonnepark.

Zeeuwind is voor 50% eigenaar van dit zonnepark.

Levert energie voor ruim:

huishoudens
0

Algemene gegevens

Straat:
Plaats:
Status:
Vermogen:
Aantal:
Productie:
Vermeden CO2:
Boomgroei-jaren:
Bouwjaar:
Type paneel:
Oppervlakte:

Braamweg 
Koudekerke
Operationeel
3.600.000 kW
10.000 stuks
3.400.000 kWh/j
1.360.000 kg/j
68.000 jaar
2019
355 Wp
350.000 m2

Bekijk ook
onze windparken

Aan wind hebben we geen gebrek in Zeeland. Op de fiets betekent dat soms wat harder trappen, maar windenergie is op dit moment de meest efficiënte en goedkope vorm van duurzame energie. En toekomstbestendig, want vervuilende fossiele brandstoffen zoals olie, gas en steenkool raken op. Inmiddels hebben wij 13 windparken in (gedeeld) beheer met ruim 71 turbines. Een deel van de opbrengsten van de windparken investeren we rechtstreeks terug in de omgeving.

vrouw op fiets tegenwind