Onze
zonneparken

De zon is een schone energiebron die nooit opraakt. Je kunt zelf energie opwekken met behulp van zonnepanelen op je dak, maar bij Zeeuwind pakken we dat grootser aan. Ontdek hier onze zonneparken op Zeeuwse gronden en daken.

Overzicht zonneparken

Bekijk hieronder alle locaties van onze zonneparken en onze zonneparken in ontwikkeling.
Klik op een locatie om de details te lezen.

ScheldeZon

ScheldeZon is een initiatief van Hopmans Zon, Zeeuwind en Eneco. Het zonnepark is gerealiseerd op het RWZI-terrein (rioolwaterzuiveringsinrichting) van het Waterschap Brabantse Delta in Rilland. Deze locatie is een mooi voorbeeld van ‘dubbel ruimtegebruik’. Het terrein is braakliggend en wordt niet gebruikt door het Waterschap zelf. Met dit project wordt de overtollige grond naast de rioolzuivering dus optimaal benut. In totaal gaat het om bijna 31.000 zonnepanelen, gezamenlijk goed voor 9,5 megawatt. ScheldeZon is daarmee in staat om zo’n 2.800 huishoudens van groene stroom te voorzien.

Zeeuwind is voor 33,3% eigenaar van dit zonnepark. 

Levert energie voor ruim:

huishoudens
0

Algemene gegevens

Straat:
Plaats:
Status:
Vermogen:
Aantal:
Productie:
Vermeden CO2:
Boomgroei-jaren:
Bouwjaar:
Type paneel:
Oppervlakte:

Gemaalweg 2
Rilland
Operationeel
9.500 kW
31.000 stuks
8.500.000 kWh/j
3.800.000 kg/j
190.000 jaar
2019
Jinko Eagle PERC 60M 310 Wp
680.000 m2

Bekijk ook
onze windparken

Aan wind hebben we geen gebrek in Zeeland. Op de fiets betekent dat soms wat harder trappen, maar windenergie is op dit moment de meest efficiënte en goedkope vorm van duurzame energie. En toekomstbestendig, want vervuilende fossiele brandstoffen zoals olie, gas en steenkool raken op. Inmiddels hebben wij 13 windparken in (gedeeld) beheer met ruim 71 turbines. Een deel van de opbrengsten van de windparken investeren we rechtstreeks terug in de omgeving.

vrouw op fiets tegenwind