De elektriciteitsmarkt van dag tot dag

elektriciteitsmarkt

Een uitgebalanceerd stroomnet is essentieel voor een betrouwbare elektriciteitsvoorziening. Om die reden moeten alle stroomproducenten en -afnemers in Nederland hun productie of afname voor de volgende dag voorspellen en doorgeven aan de netbeheerder. Producenten moeten daarbij ook aangeven voor welke minimale prijs ze willen produceren. De producenten met de laagste prijzen mogen produceren om aan de vraag van de afnemers te voldoen.

Op de dag zelf wordt ieder kwartier bekeken of de productie gelijk is aan de afname. Is dat niet het geval, dan bepaalt vraag en aanbod welke stroomproducent stopt bij een overschot of juist extra produceert bij een tekort. Mocht er hierna nog onbalans zijn, dan wordt er noodvermogen afgeroepen. Is zelfs dat onvoldoende, dan grijpt de netbeheerder hard in en worden producenten of afnemers tijdelijk afgesloten.

Verkeerstoren

Het woord regie kwam al voorbij in het artikel ‘de techniek achter flexibel regelvermogen’, maar wat moet je je daarbij voorstellen? Iedere netbeheerder beschikt over een zogenoemde controlroom. Zo heeft het landelijke opererende TenneT (dat de hoogspanningsleidingen beheert) zijn regiekamer in Arnhem. De mensen die hier werken, zitten bovenop de meest actuele cijfers. De eerdergenoemde Nederlandse ‘energieverwachtingen’ worden dagelijks ook gedeeld met andere Europese controlrooms, omdat ons stroomnet is aangesloten op de landen om ons heen.

Hoogwaardig

Het betrouwbaar voorspellen van het energieaanbod en verbruik is een ingewikkelde klus. Enerzijds is de groep stroomverbruikers tegenwoordig enorm geschakeerd met uiteenlopende belangen en anderzijds, vanuit het oogpunt van duurzame energieproductie, is niets zo veranderlijk als het weer. Toch kunnen netbeheerders dankzij bijvoorbeeld hoogwaardige meteorologische ondersteuning een behoorlijk goed beeld schetsen.

Actuele onbalansprijzen

Krijg zelf per etmaal van minuut tot minuut inzicht van de voorspelde onbalansprijzen via onderstaande knop.