Groene waterstofketen Terneuzen is haalbaar

pexels-rafael-classen-rcphotostockcom-10670941

Begin 2022 zijn Zeeuwind, VoltH2, H4A en de HZ gestart met een onderzoeksproject naar de haalbaarheid van een groene waterstofketen in Terneuzen. Dit deden zij met behulp van de stroomversnelling subsidie van de provincie Zeeland. Het onderzoek is in juni positief afgerond. Het is technisch, juridisch en organisatorisch mogelijk om een groene waterstofketen te realiseren in Terneuzen.

Verduurzaming zware industrie in Terneuzen
De groene waterstofketen biedt een mooie kans om de zwarte industrie in de gemeente Terneuzen te verduurzamen. De zware mobiliteit in de regio, zoals kranen, trucks, vletten enzovoorts kunnen met dit project aangedreven worden op waterstof. Zo vermindert de uitstoot van CO2, fijn- en stikstof aanzienlijk en dat heeft een positieve invloed op de omgeving. Bovendien zorgt dit ervoor dat lokale ondernemers in de regio relevant en concurrerend blijven in hun sector.

 

Lokale CO2 kringloop
In het onderzoek is uitgegaan van lokale opwek van duurzame energie, verwerking van deze energie tot waterstof en lokale afname. Zo ontstaat er in de gemeente Terneuzen een unieke lokale CO2 kringloop. Deze sluit aan bij de doelstelling van de Zeeuwse regionale energiestrategie en bij de innovatieve doelstellingen van de gemeente Terneuzen op het gebied van duurzaamheid. “Het vergroenen van de zware mobiliteit in de regio Terneuzen is een mooi en tastbaar voorbeeld van het verduurzamen van de zware industrie. De geluidsoverlast neemt direct af wanneer zwaar materieel op waterstof wordt aangedreven en de vermindering van uitstoot heeft een positief effect op het welzijn van de werknemers en de omgeving.” aldus Rogier Polderman, programmamanger Zeeuwind.

 

De volgende stap in het creëren van de keten
Met dit positieve haalbaarheidsonderzoek kunnen de samenwerkingspartners de volgende stap nemen in het creëren van de keten. Op basis van de aanbevelingen uit het onderzoek gaan zij met verschillende belanghebbenden in de regio verder om het plan concreter uit te werken. Met als doel om binnen afzienbare tijd de zware mobiliteit in de regio Terneuzen te verduurzamen wat de omgeving ten goede komt en dient als inspiratie voor anderen.