In memoriam: Pieter Vollaard

Pieter Vollaard

Tot ons verdriet bereikte ons het bericht dat ons oud-bestuurslid Pieter Vollaard is overleden. Hij was van 2004 tot 2014 bij Zeeuwind betrokken. Wij herinneren ons Pieter als een buitengewoon aimabel mens, met humor, die goed met mensen kon omgaan. Ook bestuurlijk was hij heel waardevol voor onze organisatie door zijn kennis en ervaring. Pieter kon goed bemiddelen en als dat nodig was mensen op één lijn krijgen. Ook zette hij zich in om van Zeeuwind een professionele coöperatie te maken, met duidelijke rollen voor alle betrokkenen. Verder enthousiasmeerde hij jongeren voor de energietransitie door zonneboot-races te organiseren. Onze gedachten gaan uit naar al zijn nabestaanden. Wij wensen hen veel kracht toe in deze verdrietige tijd.