Koolstofboeren

In drie gemeentes, verspreid over de eilanden Goeree-Overflakkee, Tholen, Sint-Philipsland en Schouwen-Duiveland, vind je 15 koolstofboeren. Zij zetten zich met duurzaam bodembeheer in voor gezonde gewassen én voor het klimaat.

Landbouw maar dan net anders

De gevolgen van het veranderende klimaat zijn in de land- en tuinbouwsector dagelijks voelbaar. Gelukkig staat de agrarische wereld niet stil; dankzij nieuwe inzichten en innovatie helpen de boeren van de toekomst klimaatverandering tegen te gaan. Koolstofdioxide is bijvoorbeeld een belangrijke veroorzaker van het broeikaseffect, maar juist de landbouwbodem bevat een sleutel om dit vraagstuk aan te pakken.

Door op een andere manier hun land te bewerken, hebben de koolstofboeren in de drie jaar dat dit project loopt ruim 1500 ton koolstofdioxide (CO2) in de bodem gebonden. Ter vergelijking: een gemiddeld Nederlands huishouden stoot zo’n 19 ton CO2 per jaar uit.

Dit koolstofbindingsproject is mogelijk gemaakt door boerenvereniging ZLTO en de duurzame-energiecoöperaties Deltawind en Zeeuwind. Het wordt bekostigd met opbrengsten van windturbines van beide coöperaties.

boeren
0
CO2
0 ton
eilanden
3 0

Maak kennis met de boeren

De boeren die meedoen aan dit project dragen dat graag uit; bij iedere deelnemende agrariër staat langs de weg of op het erf een informatiebord, met daarop de specifieke maatregelen die de boer neemt. Alle locaties zijn goed te bereiken en op een aantal adressen vind je ook een boerenwinkel, een terras of zelfs een camping. Ideaal om – bijvoorbeeld tijdens een fietstripje – even bij te komen en te genieten van het platteland.

Liza Houtekamer
Liza Houtekamer heeft een boerderijwinkel die je kunt bezoeken.

Koolstofboeren in het nieuws

Op vrijdag 9 juni 2023 zetten ZLTO, Deltawind en Zeeuwind de koolstofboeren van de zuidwestelijke delta in de schijnwerpers. Tijdens een rondgang door drie gemeentes presenteerden we onder meer een vers gedrukte folder met daarin heldere uitleg over agrarische koolstofbinding voor belangstellende fietsers, wandelaars en andere plattelandsgenieters.