Puzzelen met zonnepanelen

Zonnepanelen op bedrijfsdak staand

Vorig jaar op 21 september ondertekenden Century Aluminum Vlissingen B.V. en Zeeuwind een overeenkomst voor de realisatie van een groots zon-op-dak project. Na de ondertekening zijn Zeeuwind en de Saman Groep gestart met de engineering van het project. Deze is succesvol afgerond waardoor er nu gestart kan worden met de installatie van het zonnedak.

Een bijzonder uitdagende klus
“De engineering van de installatie is een bijzonder uitdagende klus geworden.” Vertelt Jochem Compiet van Zeeuwind. “De installatie wordt verspreid over een vijftal daken op het terrein van Century Aluminum Vlissingen B.V. en wordt uiteindelijk aangesloten op de 10KV installatie van het bedrijf, dat vraagt een behoorlijke inspanning van alle betrokken partijen. Daarnaast was door de complexiteit van het project, het rondkrijgen van de businesscase niet vanzelfsprekend. Er zijn over de maanden veel verschillende scenario’s uitgewerkt om tot een haalbaar project te komen. De stijgende materiaalprijzen en de beschikbaarheid daarvan maakten het een hele puzzel. Ik ben dan ook erg tevreden met het resultaat en de samenwerking met Century Vlissingen en Saman Groep.”

“Century is blij dat het zonnepanelenproject nu daadwerkelijk wordt uitgevoerd. Dit is de eerste stap in het produceren van duurzame energie op het terrein van Century Vlissingen.” Vertelt Hans de Jonge, manager bij Century. Naast deze zonnepanelen zijn er vergevorderde plannen voor een windturbine. Ook is er een onderzoek gestart naar de bouw van een kleine waterstoffabriek die onder andere met de duurzame energie van de zonnepanelen en windturbine geproduceerd kan worden.

“Door de uitdagingen van de verschillende daken, onderlinge afstanden tot de daken en 10KV infra is het een mooi project om aan mee te mogen werken. Om aan de vraag van Zeeuwind en Century te kunnen voldoen zal er op één van de daken een maatwerkframe gemaakt worden door onze eigen constructie afdeling. Doordat we vroeg in het traject betrokken zijn hebben we constructief mee kunnen denken aan het ontwerp om de businesscase haalbaar te kunnen maken.” Aldus Martin de Brouwer, directeur Saman Groep Projecten.

Start bouw in eerste  kwartaal 2023
De materialen zijn besteld en in het eerste  kwartaal 2023 start de bouw van de het zonnedak. De zonne-installatie, met een omvang van 3,58MWp, gaat ruim 3GWh aan elektriciteit opwekken. Dat is omgerekend energie voor zo’n 1000 huishoudens. Voor Century Vlissingen is dit 20% van de jaarlijkse elektriciteitsbehoefte.

Al sinds 2019 zijn Zeeuwind  en Century Aluminum Vlissingen in gesprek over verduurzaming. Ondertussen wordt er naast de zonne-installatie ook gekeken naar de mogelijkheden voor windenergie.  

“In de lange termijn visie van Century Aluminum Vlissingen BV is waterstof de vervanger van aardgas en wordt er zoveel mogelijk duurzame elektriciteit opgewekt uit zonnepanelen en windmolen.” Zegt Hans de Jonge, manager bij Century. “Zusterbedrijf en enige klant NORÐURÁL uit IJsland produceert, met behulp van de anoden uit Vlissingen, CO2 arm aluminium, o.a. door 100% CO2 neutrale energie uit waterkracht en geothermie. De CO2 voetafdruk van de aluminiumproductie van NORÐURÁL is een van de laagste in de wereld.”

 

*Afbeelding is een voorbeeld