RestwarmteNet Hoek, Zeeuwind en NetVerder tekenen convenant restwarmtenet in Hoek

3 mannen tekenen contract

Op donderdag 22 juni ondertekenden RestwarmteNet Hoek, Zeeuwind en NetVerder een convenant over een restwarmtenet. Zij spreken daarin de intentie uit om intensief samen te werken en te onderzoeken of er een restwarmtenet gerealiseerd kan worden. De gemeente Terneuzen zal daar een faciliterende rol bij spelen, zo heeft de gemeenteraad onlangs besloten.

“Het idee van het restwarmtenet komt van Dow. Toen duidelijk werd dat zo’n restwarmtenet best haalbaar zou kunnen zijn, ben ik erbij betrokken”, vertelt Leo de Pree, voorzitter van Vereniging RestwarmteNet Hoek. “We hebben een vereniging opgericht en binnen een mum van tijd hadden we bijna 500 leden. Het leeft echt in het dorp dus we zijn heel blij met dit convenant en de samenwerking met Zeeuwind en NetVerder en de gemeente Terneuzen.”

“Voor Zeeuwind is dit een prachtig voorbeeld van hoe wij het liefste duurzame projecten uitvoeren. Samen met de inwoners een initiatief uitwerken dat haalbaar, betaalbaar en duurzaam is”, vertelt Teus Baars, directeur-bestuurder van Zeeuwind. “Dit convenant onderschrijft onze doelstelling om te onderzoeken of we dit initiatief werkelijk kunnen realiseren. Naast Vereniging RestwarmteNet Hoek werken we hierin nauw samen met NetVerder.” (onderdeel van Stedin Groep).

“Zowel het enthousiasme van de inwoners van Hoek als de aanwezigheid van heel veel restwarmte bij DOW maken van Hoek een logische plek om samen te werken aan het Restwarmtenet”, vertelt Koen Verbogt, directeur van NetVerder. “Door de overgebleven warmte van DOW aan de woningen van Hoek en mogelijk in de wijdere omgeving te leveren, kunnen we met elkaar weer een stap zetten naar een duurzame gebouwde omgeving in Zeeland.”

“Met dit convenant zetten partijen weer een belangrijke stap in de richting van ons uiteindelijke doel: het op een haalbare en betaalbare manier verduurzamen van onze omgeving voor de inwoners van Terneuzen. Met de ondertekening hiervan bekrachtigen we de voorzetting van onze goede samenwerking”, zegt wethouder Laszlo van de Voorde.

Naast de gemeente Terneuzen ondersteunt ook de provincie Zeeland dit initiatief. “Dit convenant vertegenwoordigt de eerste officiële stap in een proces dat moet leiden tot een groot warmtenet in Terneuzen en méér warmtenetten in Zeeland.” Aldus Jo-Annes de Bat, gedeputeerde provincie Zeeland.

In de toekomst zouden andere bedrijven uit de Kanaalzone ook kunnen aanhaken. Daar zijn meerdere grote bedrijven gevestigd met flinke hoeveelheden restwarmte en is er een warmtevraag. Zo kunnen ook andere delen van de gemeente Terneuzen van restwarmte worden voorzien. “Dan snijdt het mes aan twee kanten. Aan de ene kant verlaag je de CO2-uitstoot wat goed is voor het klimaat. En aan de andere kant heb je betaalbare warmte. En dat willen we toch allemaal”, besluit Leo de Pree.

Leo de Pree - voorzitter restwarmtenet Hoek
Meer weten? 

Kijk op de website van Restwarmtenet Hoek.