Zeeuwind: zoveel méér dan wind

GettyImages-937356296 (1)

In de eerste jaren na de oprichting van Zeeuwind stond er in Zeeland hier en daar een windturbine van onze coöperatie. Nu, 35 jaar later, staan er op dertien locaties in totaal zeventig turbines en richt Zeeuwind zich op meer dan alleen windenergie. We vertellen je graag meer over alles wat we doen.

Zon
Zeeuwind heeft sinds 2011, samen met de Zeeuwse Milieufederatie, een aantal succesvolle inkoopacties onder de naam ‘Het Zon Effect’ georganiseerd. Dat heeft ervoor gezorgd dat er in vier jaar tijd ruim 30.000 zonnepanelen op bijna 2.500 daken zijn geïnstalleerd, met een totaal vermogen van 7,5 MW elektriciteit.

ZonOffensief Zeeland
Met het ZonOffensief Zeeland bundelt Zeeuwind sinds 2017 verschillende daken in Zeeland tot één grootschalig zonneproject. Ondernemers worden daarbij volledig ontzorgd: Zeeuwind vraagt de subsidie aan, organiseert de plaatsing van de panelen en verzorgt het beheer. De ondernemer ontvangt zestien jaar lang een vergoeding voor het verhuren van het dak – daarna is de zonne-installatie zijn eigendom. Inmiddels hebben 23 ondernemers zich aangesloten bij ZonOffensief Zeeland. Samen zijn ze goed voor 11.046 zonnepanelen, wat gelijk staat aan het gemiddelde verbruik van 1.095 Zeeuwse huishoudens.

Dubbel ruimtegebruik 
Zeeuwind ondersteunt ook de Postcoderoos en andere initiatieven in Goes, Middelburg en Koudekerke/Dishoek. Zo liggen er alleen al in Koudekerke sinds 2020 10.000 zonnepanelen op een voormalige vuilstortplaats die energie opwekken voor omgerekend 1.100 huishoudens. De plannen om dit park uit te breiden zijn in ontwikkeling. Verder zijn er tal van initiatieven om zonneparken te combineren met onze windparken. Zo wordt onderzocht of bij Windpark Krammer een drijvend zonnepark gerealiseerd kan worden op de laag- en hoogbekkens. Dat geldt ook voor de Willem-Annapolder, waar het windpark herontwikkeld wordt. Dubbelgebruik verkennen we ook met fruittelers, waarbij overkappingen van zonnepanelen het fruit beschermt tegen zon en hagel.

Warmtenetwerken
Netverder (onderdeel Stedin), gemeente Middelburg, Woongoed en Zeeuwind onderzoeken de haalbaarheid van een duurzaam warmtenet voor ruim 900 woningen in de Middelburgse wijk Dauwendaele. Één van de belangrijkste zaken hierbij is instemming van de bewoners van de wijk – huiseigenaren en huurders. Eind 2022 verwachten de samenwerkende partijen resultaat van het onderzoek. 

Aquathermie
Eind 2021 is een projectgroep (Gemeente Schouwen-Duiveland, woningcorporatie Zeeuwland en Zeeuwind), samen met partijen als Stedin, Rijkswaterstaat en Waterschap Scheldestromen, een onderzoek gestart naar de haalbaarheid van aquathermie voor de wijk Malta in Zierikzee. Aquathermie is één van de manieren om de wijk aardgasloos te maken. 

Energiek Zeeland
Voor woningeigenaren is het vaak lastig om te bepalen hoe de eigen woning het slimst verduurzaamd kan worden. Wat is er allemaal mogelijk, in welke volgorde en door welke partijen kun je de maatregelen het beste laten uitvoeren? Hoe houd je het betaalbaar en welke subsidies zijn er? Energiek Zeeland helpt woningeigenaren hierbij. Met een web portal, onafhankelijke, vrijwillige Zeeuwse woningambassadeurs en met Zeeuwse aannemers en installateurs. De wensen van de woningeigenaar en zijn woning staan hierbij centraal. Kijk voor meer informatie op www.energiekzeeland.nl.

MKB Energiebesparingstool
Met de MKB Energiebesparingstool biedt Zeeuwind ondernemers onafhankelijk advies om hun bedrijf slim te verduurzamen. Een van onze adviseurs bespreekt in een persoonlijk gesprek de mogelijkheden en wensen. Na het

bekijken van het huidige energieverbruik en het maken van een energiescan, volgt het actieplan. Zo wordt inzichtelijk hoe geld én energie bespaard kunnen worden. De MKB Energiebesparingstool kost 2.450 euro. Deze kosten zijn bij de huidige energieprijzen snel terug te verdienen. Verschillende subsidies én steeds hogere energiebelasting maken een investering extra de moeite waard. Als u meer wilt weten kunt u een bericht sturen naar info@zeeuwind.nl.

Groene waterstof

Ook bij de ontwikkeling van groene waterstof is Zeeuwind betrokken. Dankzij een subsidie van de provincie Zeeland is er een haalbaarheidsonderzoek van start gegaan naar een groene waterstofketen
in Terneuzen. Hiervoor werkt Zeeuwind samen met VoltH2, H4A en HZ University of Applied Sciences, waarbij Zeeuwind zich richt op de opwekking van duurzame energie. Onderzocht wordt of een waterstoftankstation haalbaar is voor zwaar transport, werk- en vaartuigen, en goed is voor de lokale omgeving door minder uitstoot van stikstof en fijnstof. Het doel is om al in 2024 duurzame energie op te wekken, waterstof te produceren, op te slaan en te distribueren naar eindgebruikers op een bedrijfseconomisch relevante wijze. Zo kunnen ondernemers in de regio
naast elektrificatie ook waterstof inzetten om hun CO2-reductiedoelen voor 2030 te halen.

Burgerinitiatieven ondersteunen

Zeeuwind probeert bewoners of dorpsraden te ondersteunen die hun straat of wijk willen verduurzamen. Of het nu gaat om het opzetten van een Postcoderoos, het verduurzamen van de woningen in hun wijk of het klimaatneutraal maken van hun straat. Zeeuwind ondersteunt daarbij met kennis, ervaring en een nuttig netwerk. Een voorbeeld hiervan is de klimaatstraat in Nieuwdorp, waar bewoners hun straat levensloopbestendig en energieneutraal willen maken.

Zeeuwind Innovatie Challenge

Voorop blijven lopen als het gaat om duurzame innovaties en een bijdrage leveren aan de versnelling van de
energietransitie. Dat is het doel van Zeeuwind. Bovendien willen we de expertise van onze leden nog beter
benutten, maar ook startups en jongeren betrekken en mee laten denken. Zeeuwind heeft daarom de ambitie om een aantal sterke innovatieve initiatieven per jaar te ondersteunen vanuit het Zeeuwind Innovatiefonds. Dit levert
bovendien exposure op.