Willem-Annapolder II klaar voor bouw

Het huidige windpark Willem-Annapolder

De ontwikkelingsfase van windpark Willem-Annapolder II is onlangs afgerond. Daarmee zijn alle contracten doorgenomen, akkoord bevonden en ondertekend. Ook de kosten van dit project – dat het huidige windpark bij ’s-Gravenpolder zal vervangen – zijn daarin vastgelegd. Deze zogenoemde ‘financial close’  luidt de volgende stap in: de bouwfase.

Een mijlpaal als deze markeert voor ontwikkelende partijen het einde van een belangrijk, maar vaak ingewikkeld traject van voorbereiding, overleg en uitwerking. Ook voor Zeeuwind zijn dit bijzondere momenten, omdat ze vrij zeldzaam zijn én omdat we weer verder kunnen bouwen aan een duurzamer Zeeland. We kijken terug op een prettige en soepele samenwerking met belanghebbenden zoals gemeente, provincie en financiers en zien uit naar het nieuwe windpark dat de komende tijd ook in letterlijke zin vorm gaat krijgen.

Zeeuwind is samen met Triodos en Ronnie Rijk eigenaar van het huidige windpark Willem-Annapolder en dat blijft hetzelfde bij Willem-Annapolder II. Toch verandert er zichtbaar wel het een en ander. De huidige tien windturbines worden bijvoorbeeld vervangen door vier nieuwe, grotere exemplaren. Met minder dan de helft van de turbines, wekt het nieuwe windpark straks meer dan het dubbele aan stroom op.

Zonnig perspectief
Naast dit nieuwe windpark willen we in de Willem-Annapolder ook graag een zonnepark ontwikkelen dat gebruik maakt van dezelfde kabelcapaciteit als het windpark. Zo kunnen we extra bijdragen aan de regionale energiestrategie, zonder dat er netverzwaring nodig is.