Onze
windparken

We zijn ondertussen (mede)eigenaar van 13 windparken met in totaal 73 windturbines. Van de ongeveer 200 windturbines die Zeeland rijk is, is dat best een fors aandeel. Grote kans dus, dat je één van onze turbines tegenkomt, wanneer je Zeeland doorkruist.

Willem-Annapolder (i.o.)

Operationeel park in herontwikkeling

Windpark Willem-Annapolder kun je niet missen als je over de A58 snelweg door Zeeland rijdt. Bij de afslag Kapelle zie je in het zuiden de turbines al staan.

Op dit moment zijn dat er 10, maar deze gaan we vervangen door 4 nieuwe windturbines. Die zijn groter en krachtiger. Hierdoor kunnen we straks met minder dan de helft van de huidige turbines meer dan het dubbele aan elektriciteit opwekken.

Zeeuwind is voor 43,6% eigenaar van dit windpark. Dat percentage blijft hetzelfde na de herontwikkeling van het windpark.

Zonnepark
Naast het windpark willen we hier ook graag een zonnepark ontwikkelen dat gebruik maakt van dezelfde kabelcapaciteit als het windpark. Zo kunnen we bijdragen aan de regionale energiestrategie (RES) zonder dat er netverzwaring nodig is.

Levert energie voor ruim:

huishoudens
0

Algemene gegevens

Straat:
Plaats:
Status:
Vermogen:
Aantal:
Productie:
Vermeden CO2:
Boomgroei-jaren:
Turbine:
Bouwjaar:
Masthoogte:
Rotordiameter:

Franseweg
Kapelle
operationeel
9.000 kW
10 stuks
17.800.000 kWh/j
6.300.000 kg/j
315.000 jaar
NEG-Micon NM52
2003
70 meter
52 meter

Hoe ver zijn we?

Ieder project doorloopt verschillende stappen tot het volledig is afgerond. In het overzicht  hiernaast zie je hoe ver we met dit park zijn.

Haalbaarheid getoetst

Contract met grondeigenaren

Vereiste onderzoeken afgerond

Vergunningen aangevraagd

Vergunningen toegekend

Subsidie aangevraagd

Subsidie toegekend

Aannemers gekozen

Gestart met bouwen

Windpark is operationeel