Onze
windparken

We zijn ondertussen (mede)eigenaar van 13 windparken met in totaal 73 windturbines. Van de ongeveer 200 windturbines die Zeeland rijk is, is dat best een fors aandeel. Grote kans dus, dat je één van onze turbines tegenkomt, wanneer je Zeeland doorkruist.

Willem-Annapolder

Windpark Willem-Annapolder kun je niet missen als je over de A58 snelweg door Zeeland rijdt. Bij de afslag Kapelle kun je in de verte de turbines al zien staan.

Op dit moment staan er 10 windturbines maar de bedoeling is om deze turbines te vervangen door 4 nieuwe turbines. Deze turbines zijn groter en krachtiger. Hierdoor kunnen we in de toekomst met minder dan de helft van het aantal turbines, meer dan het dubbele aantal vermogen elektriciteit opwekken.   

Zeeuwind is voor 43,6% eigenaar van dit windpark. 

Levert energie voor ruim:

0
huishoudens

Algemene gegevens

Straat:
Plaats:
Status:
Vermogen:
Aantal:
Productie:
Vermeden CO2:
Boomgroei-jaren:
Turbine:
Bouwjaar:
Masthoogte:
Rotordiameter:

Franseweg
Kapelle
operationeel
9.000 kW
10 stuks
17.800.000 kWh/j
6.300.000 kg/j
315.000 jaar
NEG-Micon NM52
2003
70 meter
52 meter

De huidige
status van deze
herontwikkeling.

Het project doorloopt verschillende stappen, totdat deze volledig is afgerond. Zie hiernaast een overzicht die aangeeft hoe ver we met het park zijn

We onderzoeken de effecten

Vergunning is aangevraagd

We hebben de vergunning binnen

Subsidieaanvraag is de deur uit

Subsidie is toegezegd

Keuze voor aannemers

Investeringsbesluit

We zijn aan het bouwen

Het windpark is operationeel