Onze
windparken

We zijn ondertussen (mede)eigenaar van 13 windparken met in totaal 73 windturbines. Van de ongeveer 200 windturbines die Zeeland rijk is, is dat best een fors aandeel. Grote kans dus, dat je één van onze turbines tegenkomt, wanneer je Zeeland doorkruist.

Willem-Annapolder

Operationeel park in herontwikkeling

Windpark Willem-Annapolder kun je niet missen als je over de A58 snelweg door Zeeland rijdt. Bij de afslag Kapelle kun je in de verte de turbines al zien staan.

Op dit moment staan er 10 windturbines maar deze gaan we vervangen door 4 nieuwe. Die turbines zijn groter en krachtiger. Hierdoor kunnen we in de toekomst met minder dan de helft van de huidige turbines, meer dan het dubbele aan elektriciteit opwekken.

Zeeuwind is voor 43,6% eigenaar van dit windpark. 

Levert energie voor ruim:

0
huishoudens

Algemene gegevens

Straat:
Plaats:
Status:
Vermogen:
Aantal:
Productie:
Vermeden CO2:
Boomgroei-jaren:
Turbine:
Bouwjaar:
Masthoogte:
Rotordiameter:

Franseweg
Kapelle
operationeel
9.000 kW
10 stuks
17.800.000 kWh/j
6.300.000 kg/j
315.000 jaar
NEG-Micon NM52
2003
70 meter
52 meter

Hoe ver zijn we?

Ieder project doorloopt verschillende stappen tot het volledig is afgerond. In het overzicht  hiernaast zie je hoe ver we met dit park zijn.

Haalbaarheid getoetst

Contract met grondeigenaren

Vereiste onderzoeken afgerond

Vergunningen aangevraagd

Vergunningen toegekend

Subsidie aangevraagd

Subsidie toegekend

Aannemers gekozen

Gestart met bouwen

Windpark is operationeel