Mijlpaal in ontwikkeling Windpark Ze-Bra

Windpark Ze-Bra vanuit de lucht

Deze week ontvingen we goed nieuws bij Zeeuwind: de SDE-subsidie voor Windpark Ze-Bra is toegekend. Dit park met vijftien windturbines ontwikkelen we samen met Eneco en Maatschap Hopmans langs het Schelde-Rijnkanaal, op de grens tussen Zeeland en Brabant. De subsidie is een stevige steun in de rug voor het project.

De letters SDE (vóór het woord subsidie) staan voor Stimulering Duurzame Energieproductie. “Deze subsidie is in wezen een soort verzekering voor als het windpark straks draait”, legt financieel controller Matthijs Geldof uit. “Het is een exploitatiesubsidie van de overheid waarop we alleen een beroep kunnen doen als de stroomprijzen onder een bepaald niveau zakken. Het geeft dus extra zekerheid, het maakt onze business case robuuster.”

Gunstig
“In 2022 hebben we helemaal geen gebruik hoeven maken van deze subsidies”, vult programmamanager Rogier Polderman aan. “De stroomprijzen waren toen dermate hoog dat dit ook niet mogelijk was.” Volgens hem is het traject naar het verwerven van de subsidie voor Windpark Ze-Bra een verhaal op zich: “Feitelijk was er al in 2021 een SDE toegekend, deze was alleen totaal niet meer toereikend door de sterk gestegen materiaal- en arbeidskosten. In september dit jaar gaf de overheid de gelegenheid om opnieuw SDE aan te vragen die beter past bij de voorspelde kosten. Deze is nu formeel toegekend, dus dat is goed uitgepakt.”

De locatie voor de 15 windturbines van Windpark Ze-Bra
Hier, naast het Schelde-Rijnkanaal, verrijst Windpark Ze-Bra (in de achtergrond de haven van Antwerpen)

“We hebben deze beter passende subsidie overigens niet alleen behaald bij Ze-Bra; ook voor de windparken in oprichting Willem-Annapolder II, Century en Zalco hebben we nieuwe aanvragen gedaan. En ook daar zijn deze toegekend. Eigenlijk dus víér keer goed nieuws.”

Stap voor stap
Alle windprojecten in ontwikkeling doorlopen vaste stappen tot ze volledig zijn afgerond. Rogier kijkt alweer verder: De volgende stap die op het programma staat, is het vastleggen van de finale ontwerpen van het kabeltracé, de parkinrichting en vervolgens het werk aanbesteden aan aannemers.”

 

Meer weten over onze windparken? Ga naar deze pagina!