Onze
windparken

We zijn ondertussen (mede)eigenaar van 13 windparken met in totaal 73 windturbines. Van de ongeveer 200 windturbines die Zeeland rijk is, is dat best een fors aandeel. Grote kans dus, dat je één van onze turbines tegenkomt, wanneer je Zeeland doorkruist.

Ze-Bra i.o.

Langs het Schelde-Rijnkanaal – in het grensgebied tussen Zeeland en Brabant – ontwikkelen wij samen met Eneco en Maatschap Hopmans Windpark Ze-Bra.  

Hier is een omgevingsvergunning verleend voor 16 turbines met een tiphoogte van 200 meter en een rotor van maximaal 160 meter. Daarnaast zijn ook de overige vergunningen en ontheffingen verleend (Waterwet, natuur en waterschap). 

Na enkele bezwaren vanuit de omgeving is met betrokken partijen overeengekomen om uiteindelijk één windturbine minder dan vergund te gaan plaatsen.

Zodra de bouwfase van windpark Ze-Bra is afgerond en de exploitatiefase begint, wordt het park opgesplitst. Zeeuwind blijft dan betrokken bij het deel dat windpark Westerschelde gaat heten.

Zeeuwind is nu voor 20% eigenaar van windpark Ze-Bra, wat zich uiteindelijk vertaalt naar eigenaarschap voor 50 % van het toekomstige windpark Westerschelde. 

Windpark in ontwikkeling

turbines
0

Hoe ver zijn we?

Ieder project doorloopt verschillende stappen tot het volledig is afgerond. In het overzicht  hiernaast zie je hoe ver we met dit park zijn.

Haalbaarheid getoetst

Contract met grondeigenaren

Vereiste onderzoeken afgerond

Vergunningen aangevraagd

Vergunningen toegekend

Subsidie aangevraagd

Subsidie toegekend

Aannemers gekozen

Gestart met bouwen

Windpark is operationeel