Onze
windparken

We zijn ondertussen (mede)eigenaar van 13 windparken met in totaal 73 windturbines. Van de ongeveer 200 windturbines die Zeeland rijk is, is dat best een fors aandeel. Grote kans dus, dat je één van onze turbines tegenkomt, wanneer je Zeeland doorkruist.

ZE-BRA i.o.

Langs het Westerschelde-rijn kanaal ontwikkelen wij samen met Eneco en Maatschap Hopmans Windpark ZE-BRA. 

Er is een omgevingsvergunning verleend voor 16 turbines met een tiphoogte van 200 meter en een rotor van maximaal 160 meter. Daarnaast zijn ook de overige vergunningen en ontheffingen verleend (Waterwet, natuur en waterschap). Daarnaast zijn de SDE beschikkingen binnen. Het wachten is nu op een datum voor de behandeling van de ingediende beroepsschriften bij de Raad van State.

Windpark in ontwikkeling

0
turbines

De huidige
status van dit
project

Het project doorloopt verschillende stappen, totdat deze volledig is afgerond. Zie hiernaast een overzicht dat aangeeft hoe ver we met het park zijn.

We onderzoeken de mogelijkheden

We gaan samenwerken met Eneco en Hopmans

Vergunning is aangevraagd

Vergunning is binnen

Subsidieaanvraag is de deur uit

Subsidie is toegezegd

Keuze voor aannemer

We zijn aan het bouwen

Het windpark is operationeel