Onze
windparken

We zijn ondertussen (mede)eigenaar van 13 windparken met in totaal 73 windturbines. Van de ongeveer 200 windturbines die Zeeland rijk is, is dat best een fors aandeel. Grote kans dus, dat je één van onze turbines tegenkomt, wanneer je Zeeland doorkruist.

Zalco i.o.

Zeeuwind ontwikkelt op het terrein van Zalco B.V. te Vlissingen een windturbine met een maximale tiphoogte van 175m.

In maart 2022 is de vergunning hiervoor aangevraagd bij de gemeente Vlissingen en verleend. De subsidie is ook verleend. Dat betekent dat we ons binnenkort kunnen richten op de keuze van aannemers. 

Windpark in ontwikkeling

turbine
0

Hoe ver zijn we?

Ieder project doorloopt verschillende stappen tot het volledig is afgerond. In het overzicht  hiernaast zie je hoe ver we met dit park zijn.

Haalbaarheid getoetst

Contract met pachter

Vereiste onderzoeken afgerond

Vergunningen aangevraagd

Vergunningen toegekend

Subsidie aangevraagd

Subsidie toegekend

Aannemers gekozen

Gestart met bouwen

Windpark is operationeel