Onze
zonneparken

De zon is een schone energiebron die nooit opraakt. Je kunt zelf energie opwekken met behulp van zonnepanelen op je dak, maar bij Zeeuwind pakken we dat grootser aan. Ontdek hier onze zonneparken op Zeeuwse gronden en daken.

Overzicht zonneparken

Bekijk hieronder alle locaties van onze zonneparken en onze zonneparken in ontwikkeling.
Klik op een locatie om de details te lezen.

Koudekerke II i.o.

Coöperatie Energieneutraal Koudekerke/Dishoek willen in 2030 een energieneutraal dorp. Zonnepark Koudekerke smaakt naar meer en daarom liggen er nu plannen om een tweede zonnepark te realiseren. 

Het mooie is, dat deze plannen vanuit de bevolking zelf komen. De 10.000 panelen die nu op de voormalige vuilstort zijn gerealiseerd, leveren zo’n 3.500 megawattuur aan energie per jaar op. Dat is ongeveer de helft van wat er voor de huishoudens in Koudekerke nodig is. Omdat de coöperatie het dorp volledig energieneutraal wil maken, zijn we weer in gesprek gegaan. Alle beschikbare bedrijfsdaken volleggen met zonnepanelen bleek niet haalbaar. Zo ontstond het idee om een zonnepark te creëren op een perceel ten noorden van Koudekerke.

Levert energie voor ruim:

0
zonnepark

De huidige
status van dit
project

Het project doorloopt verschillende stappen, totdat deze volledig is afgerond. Zie hiernaast een overzicht dat aangeeft hoe ver we met het park zijn.

We onderzoeken de mogelijkheden

We zijn in gesprek met belanghebbenden

Vergunning is aangevraagd

De vergunning is binnen

We zijn aan het bouwen

Het park is operationeel

Koudekerke 2 plangebied

Bekijk ook
onze windparken

Aan wind hebben we geen gebrek in Zeeland. Op de fiets betekent dat soms wat harder trappen, maar windenergie is op dit moment de meest efficiënte en goedkope vorm van duurzame energie. En toekomstbestendig, want vervuilende fossiele brandstoffen zoals olie, gas en steenkool raken op. Inmiddels hebben wij 13 windparken in (gedeeld) beheer met ruim 71 turbines. Een deel van de opbrengsten van de windparken investeren we rechtstreeks terug in de omgeving.

vrouw op fiets tegenwind