Onze
zonneparken

De zon is een schone energiebron die nooit opraakt. Je kunt zelf energie opwekken met behulp van zonnepanelen op je dak, maar bij Zeeuwind pakken we dat grootser aan. Ontdek hier onze zonneparken op Zeeuwse gronden en daken.

Overzicht zonneparken

Bekijk hieronder alle locaties van onze zonneparken en onze zonneparken in ontwikkeling.
Klik op een locatie om de details te lezen.

Koudekerke II i.o.

Coöperatie Energieneutraal Koudekerke/Dishoek wil dat Koudekerke in 2030  energieneutraal is. Het eerste zonneproject Zonnepark Koudekerke (I) smaakte naar meer. Vandaar de plannen om een tweede zonnepark te realiseren. 

Wat Koudekerke zo bijzonder maakt, is dat deze plannen vanuit de bevolking zelf komen. De 10.000 panelen die nu op de voormalige vuilstort zijn gerealiseerd, leveren zo’n 3.500 megawattuur aan energie per jaar op. Dat is ongeveer de helft van de behoefte van de Koudekerkse huishoudens.

Omdat de coöperatie het dorp volledig energieneutraal wil maken, zijn we weer om de tafel gegaan. Het bleek niet haalbaar om alle beschikbare bedrijfsdaken vol te leggen met zonnepanelen. Zo ontstond het idee om nog een zonnepark te creëren. Dit keer op een perceel ten noorden van het dorp.

Levert energie voor ruim:

zonnepark
0

De huidige
status van dit
project

Het project doorloopt verschillende stappen, totdat deze volledig is afgerond. Zie hiernaast een overzicht dat aangeeft hoe ver we met het park zijn.

Haalbaarheid getoetst

Contract met grondeigenaren

Vereiste onderzoeken afgerond

Vergunningen aangevraagd

Vergunningen toegekend

Subsidie aangevraagd

Subsidie toegekend

Aannemers gekozen

Gestart met bouwen

Het zonnepark is operationeel

Koudekerke 2 plangebied

Bekijk ook
onze windparken

Aan wind hebben we geen gebrek in Zeeland. Op de fiets betekent dat soms wat harder trappen, maar windenergie is op dit moment de meest efficiënte en goedkope vorm van duurzame energie. En toekomstbestendig, want vervuilende fossiele brandstoffen zoals olie, gas en steenkool raken op. Inmiddels hebben wij 13 windparken in (gedeeld) beheer met ruim 71 turbines. Een deel van de opbrengsten van de windparken investeren we rechtstreeks terug in de omgeving.

vrouw op fiets tegenwind