Onze
zonneparken

De zon is een schone energiebron die nooit opraakt. Je kunt zelf energie opwekken met behulp van zonnepanelen op je dak, maar bij Zeeuwind pakken we dat grootser aan. Ontdek hier onze zonneparken op Zeeuwse gronden en daken.

Overzicht zonneparken

Bekijk hieronder alle locaties van onze zonneparken en onze zonneparken in ontwikkeling.
Klik op een locatie om de details te lezen.

Krammer i.o.

Samen met Deltawind onderzoekt Zeeuwind de mogelijkheid voor een drijvend zonnepark op de beide bekkens van het Krammersluizencomplex.

De potentie van deze ongeveer 25-30 ha is zo’n 40-50 MWp zon PV. Voor de netaansluiting kan gebruik worden gemaakt van de bestaande aansluiting van het windparkDe complexiteit van dit zonneproject zit hem vooral in de financiële haalbaarheid vanwege de drijvende en zoutbestendige constructie.

Momenteel lopen gesprekken met o.a. gemeente, Rijkswaterstaat en Provincie om de mogelijkheden te verkennen.

De eerste aanvragen voor vergunningen zijn ingediend.

zonnepark
0

De huidige
status van dit
project

Het project doorloopt verschillende stappen, totdat deze volledig is afgerond. Zie hiernaast een overzicht dat aangeeft hoe ver we met het park zijn.

Haalbaarheid getoetst

Contract met grondeigenaren

Vereiste onderzoeken afgerond

Vergunningen aangevraagd

Vergunningen toegekend

Subsidie aangevraagd

Subsidie toegekend

Aannemers gekozen

Gestart met bouwen

Het zonnepark is operationeel

Bekijk ook
onze windparken

Aan wind hebben we geen gebrek in Zeeland. Op de fiets betekent dat soms wat harder trappen, maar windenergie is op dit moment de meest efficiënte en goedkope vorm van duurzame energie. En toekomstbestendig, want vervuilende fossiele brandstoffen zoals olie, gas en steenkool raken op. Inmiddels hebben wij 13 windparken in (gedeeld) beheer met ruim 71 turbines. Een deel van de opbrengsten van de windparken investeren we rechtstreeks terug in de omgeving.

vrouw op fiets tegenwind