Onze
zonneparken

De zon is een schone energiebron die nooit opraakt. Je kunt zelf energie opwekken met behulp van zonnepanelen op je dak, maar bij Zeeuwind pakken we dat grootser aan. Ontdek hier onze zonneparken op Zeeuwse gronden en daken.

Overzicht zonneparken

Bekijk hieronder alle locaties van onze zonneparken en onze zonneparken in ontwikkeling.
Klik op een locatie om de details te lezen.

ZonOffensief Zeeland

ZonOffensief Zeeland is een initiatief waarbij Zeeuwind verschillende daken in Zeeland omtovert tot 1 groot zonnedak.

Bij dit initiatief verhuren 25 Zeeuwse ondernemers 16 jaar lang hun dak aan Zeeuwind en/of leasen de installatie, voor het opwekken van duurzame energie. Wij verzorgden het hele traject van aanvraag tot plaatsingen en verzorgen het beheer. Zo plaatsten we bijvoorbeeld zonnepanelen op het bedrijfsdak van verpakkingsmateriaalbedrijf Weststrate te Middelburg en ontwikkelen we het  grootste zon-op-dak project voor Zeeuwind.

Na 16 jaar wordt de zonne-installatie eigendom van de ondernemer. De installatie kan dan nog ruim 10 jaar mee. 

Zeeuwind is voor 100% eigenaar van dit zonnepark. 

Levert energie voor ruim:

huishoudens
0

Algemene gegevens

Aantal daken: 
Status:
Aantal:
Productie:
Vermeden CO2:
Start initiatief:
Oppervlakte:

25
Operationeel
11.964 stuks
4.671.350 kWh/j
2.218.891 kg/j
228.470 jaar
2018
29.910 m2

Bekijk ook
onze windparken

Aan wind hebben we geen gebrek in Zeeland. Op de fiets betekent dat soms wat harder trappen, maar windenergie is op dit moment de meest efficiënte en goedkope vorm van duurzame energie. En toekomstbestendig, want vervuilende fossiele brandstoffen zoals olie, gas en steenkool raken op. Inmiddels hebben wij 13 windparken in (gedeeld) beheer met ruim 71 turbines. Een deel van de opbrengsten van de windparken investeren we rechtstreeks terug in de omgeving.

vrouw op fiets tegenwind