Duurzame
innovaties

Dat is waar het om draait bij Zeeuwind. Duurzame energie. Lokaal opgewekt, waarbij de opbrengsten ook lokaal worden gedeeld. Duurzame innovaties volgen we op de voet, met als doel koploper te blijven in de Zeeuwse energietransitie.

Flexcontract

Als duurzame energiecoöperatie denken en werken we graag mee aan innovatieve oplossingen om de druk op het elektriciteitsnet te verlagen. Samen met mede-eigenaar Gabri Hoek van Windpark Noordpolder hebben we het eerst Nederlandse flexcontract met netbeheerder Stedin ondertekent.

In het kort betekent zo’n contract dat op het moment dat er heel veel zon is en de wind heel hard waait. Wij een windturbine van Windpark Noordpolder uitzetten om ervoor te zorgen dat het elektriciteitsnet niet overbelast raakt. Hiervoor krijgen wij een voor afgesproken vergoeding.

Zo’n contract is uniek in Nederland en we zijn dan ook trots dat wij als coöperatie samen met Gabri Hoek een mooi voorbeeld neerzetten met de hoop dat anderen zullen volgen. 

flexcontract
0
Tekenmoment Flexcontract

Bekijk ook
onze zonneparken

De zon is een schone en duurzame energiebron. De hoeveelheid energie die de zon produceert is vele malen groter dan wat we aan energie gebruiken. Het omzetten van die energie naar praktische toepassingen is de uitdaging waar de komende jaren aan gewerkt zal worden.

vrouw voor zonnepark in gras

Bekijk ook
onze windparken

Aan wind hebben we geen gebrek in Zeeland. Op de fiets betekent dat soms wat harder trappen, maar windenergie is op dit moment de meest efficiënte en goedkope vorm van duurzame energie. En toekomstbestendig, want vervuilende fossiele brandstoffen zoals olie, gas en steenkool raken op. Inmiddels hebben wij 13 windparken in (gedeeld) beheer met ruim 71 turbines. Een deel van de opbrengsten van de windparken investeren we rechtstreeks terug in de omgeving.

vrouw op fiets tegenwind