Duurzame
innovaties

Dat is waar het om draait bij Zeeuwind. Duurzame energie. Lokaal opgewekt, waarbij de opbrengsten ook lokaal worden gedeeld. Duurzame innovaties volgen we op de voet, met als doel koploper te blijven in de Zeeuwse energietransitie.

Koolstofbinding

In drie gemeentes, verspreid over de eilanden Goeree-Overflakkee, Tholen, Sint-Philipsland en Schouwen-Duiveland, vind je 15 koolstofboeren. Zij zetten zich met duurzaam bodembeheer in voor gezonde gewassen én voor het klimaat. Door op een andere manier hun land te verbouwen, binden ze koolstof in de bodem. 

Koolstofbinding is een biologisch en langzaam proces, wat kennis en investeringen van de agrariër vraagt. Zeeuwind is aan de slag gegaan, samen met Deltawind, ZLTO, vereniging voor boeren en tuinders, en een werkgroep van zes agrariërs, rondom Windpark Krammer. Op basis van wetenschappelijke onderzoeken is een set aan maatregelen gekozen, waarmee een agrariër COuit de atmosfeer permanent opslaat in zijn bodem. Naast een vermindering van CO2, wordt ook de bodemkwaliteit en het watervasthoudend vermogen verbeterd.

De pilot startte in 2020 en duurt vijf jaar. Het doel is dat iedere deelnemer elk jaar 30 tot 50 ton CO2 opslaat. De agrariërs krijgen 70% jaarlijks naar inspanning uitbetaald en 30% na afloop, op basis van de daadwerkelijk opgeslagen hoeveelheid CO2. Hiervoor vindt een 0-meting en een eindmeting plaats.

Lees hier meer over de koolstofboeren.

Hoeveelheid koolstofbinding

ton CO2
0

Bekijk ook
onze zonneparken

De zon is een schone en duurzame energiebron. De hoeveelheid energie die de zon produceert is vele malen groter dan wat we aan energie gebruiken. Het omzetten van die energie naar praktische toepassingen is de uitdaging waar de komende jaren aan gewerkt zal worden.

vrouw voor zonnepark in gras

Bekijk ook
onze windparken

Aan wind hebben we geen gebrek in Zeeland. Op de fiets betekent dat soms wat harder trappen, maar windenergie is op dit moment de meest efficiënte en goedkope vorm van duurzame energie. En toekomstbestendig, want vervuilende fossiele brandstoffen zoals olie, gas en steenkool raken op. Inmiddels hebben wij 13 windparken in (gedeeld) beheer met ruim 71 turbines. Een deel van de opbrengsten van de windparken investeren we rechtstreeks terug in de omgeving.

vrouw op fiets tegenwind