Duurzame
innovaties

Dat is waar het om draait bij Zeeuwind. Duurzame energie. Lokaal opgewekt, waarbij de opbrengsten ook lokaal worden gedeeld. Duurzame innovaties volgen we op de voet, met als doel koploper te blijven in de Zeeuwse energietransitie.

Warmtenet Dauwendaele

Samen met 49 andere gemeenten heeft de gemeente Middelburg geld van het Rijk gekregen om onderzoek en ervaring op te doen bij het aardgasvrij maken van woningen. In Middelburg gaat het over een deel van de wijk Dauwendaele. De gemeente onderzoekt samen met Woongoed Middelburg, Netverder, Zeeuwind en Synthomer (Eastman) de mogelijkheden om deze huizen op een andere manier te verwarmen. Een warmtenet zou een alternatief kunnen zijn.

We moeten nog veel zaken verder onderzoeken.  Een van de belangrijkste zaken hierbij is instemming van de bewoners van de wijk (huiseigenaren en huurders). Als Zeeuwind werken we actief mee in de uitwerking van het plan met als doel de rol van warmteleverancier op ons te nemen. 

Aansluiten op warmtenet

0
huizen

Bekijk ook
onze zonneparken

De zon is een schone en duurzame energiebron. De hoeveelheid energie die de zon produceert is vele malen groter dan wat we aan energie gebruiken. Het omzetten van die energie naar praktische toepassingen is de uitdaging waar de komende jaren aan gewerkt zal worden.

vrouw voor zonnepark in gras

Bekijk ook
onze windparken

Aan wind hebben we geen gebrek in Zeeland. Op de fiets betekent dat soms wat harder trappen, maar windenergie is op dit moment de meest efficiënte en goedkope vorm van duurzame energie. En toekomstbestendig, want vervuilende fossiele brandstoffen zoals olie, gas en steenkool raken op. Inmiddels hebben wij 13 windparken in (gedeeld) beheer met ruim 71 turbines. Een deel van de opbrengsten van de windparken investeren we rechtstreeks terug in de omgeving.

vrouw op fiets tegenwind