Duurzame
innovaties

Dat is waar het om draait bij Zeeuwind. Duurzame energie. Lokaal opgewekt, waarbij de opbrengsten ook lokaal worden gedeeld. Duurzame innovaties volgen we op de voet, met als doel koploper te blijven in de Zeeuwse energietransitie.

Warmtenet Vlissingen

De gemeente Vlissingen ontvangt een rijksbijdrage van 4 miljoen euro voor het aardgasvrij maken van een deel van het Middengebied. Met dit geld is er extra financiële steun om ruim 600 koop- en huurwoningen aardgasvrij of aardgasvrij klaar te maken. 

De gemeente Vlissingen heeft aan Zeeuwind gevraagd om mee te onderzoeken hoe we dit gebied zo ver kunnen krijgen. Een warmtenet is één van de opties die we onderzoeken. 

Aardgasvrij klaar maken van

huizen
0

Bekijk ook
onze zonneparken

De zon is een schone en duurzame energiebron. De hoeveelheid energie die de zon produceert is vele malen groter dan wat we aan energie gebruiken. Het omzetten van die energie naar praktische toepassingen is de uitdaging waar de komende jaren aan gewerkt zal worden.

vrouw voor zonnepark in gras

Bekijk ook
onze windparken

Aan wind hebben we geen gebrek in Zeeland. Op de fiets betekent dat soms wat harder trappen, maar windenergie is op dit moment de meest efficiënte en goedkope vorm van duurzame energie. En toekomstbestendig, want vervuilende fossiele brandstoffen zoals olie, gas en steenkool raken op. Inmiddels hebben wij 13 windparken in (gedeeld) beheer met ruim 71 turbines. Een deel van de opbrengsten van de windparken investeren we rechtstreeks terug in de omgeving.

vrouw op fiets tegenwind