Duurzame
innovaties

Dat is waar het om draait bij Zeeuwind. Duurzame energie. Lokaal opgewekt, waarbij de opbrengsten ook lokaal worden gedeeld. Duurzame innovaties volgen we op de voet, met als doel koploper te blijven in de Zeeuwse energietransitie.

Warmtenet Hoek

Al langer verkent Zeeuwind de mogelijkheden en de ontwikkelingen rondom warmtenetten. Zo ook in Hoek. De restwarmte die chemiereus Dow produceert is uitstekend te gebruiken om de woningen in Hoek te verwarmen. 

Samen met een aantal andere partijen slaan we de handen ineen om dit initiatief van de grond te krijgen. De belangstelling vanuit het dorp is groot en we werken dan ook graag mee aan dit lokale initiatief. 

In juni ondertekenden RestwarmteNet Hoek, Zeeuwind en NetVerder een convenant over een restwarmtenet. 

Aansluiten op warmtenet

0
huizen

Bekijk ook
onze zonneparken

De zon is een schone en duurzame energiebron. De hoeveelheid energie die de zon produceert is vele malen groter dan wat we aan energie gebruiken. Het omzetten van die energie naar praktische toepassingen is de uitdaging waar de komende jaren aan gewerkt zal worden.

vrouw voor zonnepark in gras

Bekijk ook
onze windparken

Aan wind hebben we geen gebrek in Zeeland. Op de fiets betekent dat soms wat harder trappen, maar windenergie is op dit moment de meest efficiënte en goedkope vorm van duurzame energie. En toekomstbestendig, want vervuilende fossiele brandstoffen zoals olie, gas en steenkool raken op. Inmiddels hebben wij 13 windparken in (gedeeld) beheer met ruim 71 turbines. Een deel van de opbrengsten van de windparken investeren we rechtstreeks terug in de omgeving.

vrouw op fiets tegenwind