Onze
windparken

We zijn ondertussen (mede)eigenaar van 13 windparken met in totaal 73 windturbines. Van de ongeveer 200 windturbines die Zeeland rijk is, is dat best een fors aandeel. Grote kans dus, dat je één van onze turbines tegenkomt, wanneer je Zeeland doorkruist.

Krammer

Op windpark Krammer zijn we extra trots, want dit is het grootste burgerinitiatief van Nederland. De ruim 4000 leden van de coöperaties Zeeuwind en Deltawind hebben het initiatief genomen om dit windpark  rondom de Krammersluizen te ontwikkelen. Met z’n 34 turbines is Windpark Krammer het grootste windpark voor Zeeuwind. 

Tijdens de ontwikkeling ervan is er zo veel mogelijk rekening gehouden met de omgeving. Zo zijn de turbines uitgerust met een speciaal detectiesysteem voor vogels en vleermuizen. Verder ontvangen omwonenden jaarlijks een vergoeding in de vorm van een teruggave op de energierekening of een bijdrage voor zonnepanelen. Daarnaast is er een omgevingsfonds waar duurzame initiatieven een bijdrage kunnen aanvragen en krijgen 15 boeren een vergoeding om koolstof in de grond te binden. 

De huidige en historische productiecijfers van dit park op de voet volgen? Dat kan op de website van windpark Krammer of via de speciale app die je kunt downloaden in de App Store en op Google Play.

Zeeuwind is voor 30% eigenaar van dit windpark.

Levert energie voor ruim:

huishoudens
0

Algemene gegevens

Straat:
Plaats:
Status:
Vermogen:
Aantal:
Productie:
Vermeden CO2:
Boomgroei-jaren:
Turbine:
Bouwjaar:
Masthoogte:
Rotordiameter:

Krammersluizen 1
Bruinisse
operationeel
102.000 kW
34 stuks
365.000.000 kWh/j
146.000.000 kg/j
7.300.000 jaar
Enercon E115 E2/3.0 MW
2019
122 meter
115 meter