Onze
windparken

We zijn ondertussen (mede)eigenaar van 13 windparken met in totaal 73 windturbines. Van de ongeveer 200 windturbines die Zeeland rijk is, is dat best een fors aandeel. Grote kans dus, dat je één van onze turbines tegenkomt, wanneer je Zeeland doorkruist.

Axelse Vlakte i.o.

Sinds 2016 werkt Zeeuwind aan de ontwikkeling van windturbines in de Kanaalzone in de Gemeente Terneuzen. Dit is één van de locaties die de provincie heeft aangewezen als zogenaamd ‘concentratiegebied’ voor windenergie. Na een jarenlange investering in sociaal onderzoek naar draagvlak, zijn alle deellocaties afgevallen behalve het bedrijventerrein de Axelse Vlakte. Zeeuwind wil hier 1 windturbine realiseren. Maar ook voor deze locatie zijn er uitgesproken voor- en tegenstanders. Zo zijn lokale bedrijven op zoek naar lokaal opgewekte groene stroom voor zowel elektrisch gebruik alsook voor omzetting naar waterstof voor bijvoorbeeld regionale zware transportmiddelen. Tegelijk zijn er bedrijven en inwoners bezorgd over geluid en slagschaduw.

Uit onderzoek in 2022 blijkt dat een lokaal groene waterstofketen van productie, omzetting en afname via een tank- en bunkerstation haalbaar is, wat bijdraagt aan verlaging van de uitstoot van stik- en fijnstof.

De vergunningaanvraag in 2021 is door de gemeenteraad verworpen omdat er onvoldoende instemming uit de omgeving was. Ondanks dat het project ruimtelijk past binnen de landelijke en lokale beleidskaders, inclusief geluid en slagschaduw.

Dat heeft ons terug naar de tekentafel gebracht en we werken momenteel aan de relatie met de omgeving door de effecten zo goed mogelijk te duiden en waar mogelijk te mitigeren. Het streven is om medio 2024 opnieuw een aanvraag in te kunnen dienen.

Windpark in ontwikkeling

0
turbine

Hoe ver zijn we?

Ieder project doorloopt verschillende stappen tot het volledig is afgerond. In het overzicht  hiernaast zie je hoe ver we met dit park zijn.

Haalbaarheid getoetst

Contract met grondeigenaren

Vereiste onderzoeken afgerond

Vergunningen aangevraagd

Vergunningen toegekend

Subsidie aangevraagd

Subsidie toegekend

Aannemers gekozen

Gestart met bouwen

Windpark is operationeel

© North Sea Port