Onze
windparken

We zijn ondertussen (mede)eigenaar van 13 windparken met in totaal 73 windturbines. Van de ongeveer 200 windturbines die Zeeland rijk is, is dat best een fors aandeel. Grote kans dus, dat je één van onze turbines tegenkomt, wanneer je Zeeland doorkruist.

Axelse Vlakte i.o.

Sinds 2016 werkt Zeeuwind aan de ontwikkeling van windturbines in de Kanaalzone in de Gemeente Terneuzen. Dit is één van de locaties die de provincie heeft aangewezen als zogenaamd ‘concentratiegebied’ voor windenergie. Na een jarenlange investering in sociaal onderzoek naar draagvlak, zijn alle deellocaties afgevallen behalve het bedrijventerrein de Axelse Vlakte. Zeeuwind wil hier 1 windturbine realiseren. Maar ook voor deze locatie zijn er uitgesproken voor- en tegenstanders. Zo zijn lokale bedrijven op zoek naar lokaal opgewekte groene stroom voor zowel elektrisch gebruik alsook voor omzetting naar waterstof voor bijvoorbeeld regionale zware transportmiddelen. Tegelijk zijn er bedrijven en inwoners bezorgd over geluid en slagschaduw.

Uit onderzoek in 2022 blijkt dat een lokaal groene waterstofketen van productie, omzetting en afname via een tank- en bunkerstation haalbaar is, wat bijdraagt aan verlaging van de uitstoot van stik- en fijnstof.


De vergunningaanvraag in 2021 is door de gemeenteraad verworpen omdat er onvoldoende instemming uit de omgeving was. Ondanks dat het project ruimtelijk past binnen de landelijke en lokale beleidskaders, inclusief geluid en slagschaduw.

Dat heeft ons terug naar de tekentafel gebracht en we momenteel werken aan de relatie met de omgeving door de effecten zo goed mogelijk te duiden en waar mogelijk te mitigeren. Het streven is om medio 2023 opnieuw een aanvraag in te kunnen dienen.

Windpark in ontwikkeling

0
turbine

De huidige
status van dit
project

Het project doorloopt verschillende stappen, totdat deze volledig is afgerond. Zie hiernaast een overzicht dat aangeeft hoe ver we met het park zijn.

© North Sea Port

We onderzoeken de mogelijkheden

We zijn in gesprek met belanghebbenden

Vergunning is aangevraagd

De vergunning is binnen

Subsidieaanvraag is de deur uit

Subsidieaanvraag is binnen

Keuze voor aannemers

Investeringsbesluit is genomen

We zijn aan het bouwen

Het windpark is operationeel