Onze
windparken

We zijn ondertussen (mede)eigenaar van 13 windparken met in totaal 73 windturbines. Van de ongeveer 200 windturbines die Zeeland rijk is, is dat best een fors aandeel. Grote kans dus, dat je één van onze turbines tegenkomt, wanneer je Zeeland doorkruist.

Energiepark Goes i.o.

De Koninklijke Maatschap Wilhelminapolder (KMWP) heeft landbouwgrond in Goes en omgeving en wil dit, behalve voor landbouw, beschikbaar stellen om duurzame energie op te wekken voor Goes. Zeeuwind en Enercon slaan daarom de handen ineen om te onderzoeken of we hier mogelijk een energiepark kunnen ontwikkelen. 

Energiepark Goes is een totaalplan voor de opwek van schone energie, met wind en zon en energieopslag in de Wilhelminapolder. Genoeg om iedereen in de regio – inwoners, bedrijven en overheden – van stroom te voorzien. Uitgangspunt is het energieverbruik van de gemeente Goes. Dat is op dit moment 200GWh. Er ligt al wat zon op daken, ongeveer zo’n 40GWh, dus via Energiepark Goes moeten we dan nog 160GWh opwekken.

Op de website van Energiepark Goes vind je meer informatie over dit initiatief. 

Windpark in ontwikkeling

0

De huidige
status van dit
project

Het project doorloopt verschillende stappen, totdat deze volledig is afgerond. Zie hiernaast een overzicht dat aangeeft hoe ver we met het park zijn.

We onderzoeken de mogelijkheden

Vergunning is aangevraagd

Vergunning is binnen

Subsidieaanvraag is de deur uit

Subsidie is toegezegd

Keuze aannemer

We zijn aan het bouwen

Het windpark is operationeel