Onze
windparken

We zijn ondertussen (mede)eigenaar van 13 windparken met in totaal 73 windturbines. Van de ongeveer 200 windturbines die Zeeland rijk is, is dat best een fors aandeel. Grote kans dus, dat je één van onze turbines tegenkomt, wanneer je Zeeland doorkruist.

Polenweg

In 2018 is in Nieuwdorp op het terrein van Indaver een Enercon E-70 opgeleverd. De turbine is in de avond en nachturen geïnstalleerd, zodat er zo min mogelijk sprake was van overlast voor de omgeving. De bouw is ondanks een wegomlegging, voor de kraanopstelplaats, volgens planning verlopen.

De stroom van de turbine van de Polenweg wordt lokaal gebruikt door COROOS. Daarmee sloten we een innovatief stroomcontract.

Zeeuwind is voor 100% eigenaar van dit windpark. 

Levert energie voor ruim:

huishoudens
0

Algemene gegevens

Straat:
Plaats:
Status:
Vermogen:
Aantal:
Productie:
Vermeden CO2:
Boomgroei-jaren:
Turbine:
Bouwjaar:
Masthoogte:
Rotordiameter:

Polenweg
Nieuwdorp
operationeel
2.300 kW
1 stuks
4.000.000 kWh/j
1.300.000 kg/j
65.000 jaar
Enercon E-70
2018
64 meter
70 meter