Onze
windparken

We zijn ondertussen (mede)eigenaar van 13 windparken met in totaal 73 windturbines. Van de ongeveer 200 windturbines die Zeeland rijk is, is dat best een fors aandeel. Grote kans dus, dat je één van onze turbines tegenkomt, wanneer je Zeeland doorkruist.

Derde Dijk

Windpark Derde Dijk ligt in het verlengde van Windpark Noordpolder. Het is ontwikkeld door Zeeuwind in opdracht van Windpark Derde Dijk B.V. Het park bestaat uit 1 Enercon E-82 turbine van het zogenaamde direct drive type. De turbine staat op het erf van landbouwer C. Groenewege, die mede aandeelhouder is. Een aantal naastgelegen woningen deelt mee in de opbrengsten van het park via een jaarlijkse vergoeding.

Zeeuwind is voor 90% eigenaar van dit park. 

Levert energie voor ruim:

huishoudens
0

Algemene gegevens

Straat:
Plaats:
Status:
Vermogen:
Aantal:
Productie:
Vermeden CO2:
Boomgroei-jaren:
Turbine:
Bouwjaar:
Masthoogte:
Rotordiameter:

Derde Dijk
Sint-Maartensdijk
operationeel
2.000 kW
1 stuk
6.200.000 kWh/j
2.200.000 kg/j
110.000 jaar
Enercon E-82
2015
78 meter
82 meter