Onze
windparken

We zijn ondertussen (mede)eigenaar van 13 windparken met in totaal 73 windturbines. Van de ongeveer 200 windturbines die Zeeland rijk is, is dat best een fors aandeel. Grote kans dus, dat je één van onze turbines tegenkomt, wanneer je Zeeland doorkruist.

Borssele II

In de volksmond wordt Windpark Borssele ook wel de dorpsmolen van Borssele genoemd. Maar die term dekt de lading niet: de krachtige Enercon E-92  turbine kan ruim 3.000 huishoudens voorzien van duurzame stroom. Dat is vele malen meer dan de turbine die er eerst stond.

De dorpsraad van Borssele deelt mee in een stukje opbrengst. Zij mogen dat besteden aan zaken die voor het dorp belangrijk zijn. 

Zeeuwind is voor 100% eigenaar van dit windpark.

Levert energie voor ruim:

huishoudens
0

Algemene gegevens

Straat:
Plaats:
Status:
Vermogen:
Aantal:
Productie:
Vermeden CO2:
Boomgroei-jaren:
Turbine:
Bouwjaar:
Masthoogte:
Rotordiameter:

Zeedijk
Borssele
operationeel
2.350 kW
1 stuk
7.600.000 kWh/j
2.700.000 kg/j
135.000 jaar
Enercon E-92
2015
78 meter
92 meter