Onze
windparken

We zijn ondertussen (mede)eigenaar van 13 windparken met in totaal 73 windturbines. Van de ongeveer 200 windturbines die Zeeland rijk is, is dat best een fors aandeel. Grote kans dus, dat je één van onze turbines tegenkomt, wanneer je Zeeland doorkruist.

Bouwdokken

Na een voorbereiding van meer dan 10 jaar is in 2018 Windpark Bouwdokken geopend. Dit maakt van de Oosterscheldekering een unieke combinatie van windenergie, natuur, recreatie en waterkering. Bij de bouw van het windpark hebben we rekening gehouden met de omringende natuur. We hebben er bijvoorbeeld vlotten in het water gelegd, waarop visdiefjes (vogels) kunnen broeden. Ook hebben we hoogwatervluchtplaatsen voor vogels aangelegd.

Om de omgeving bij het windpark te betrekken is het lespakket ‘Laat maar waaien in de klas’ voor de groepen 6, 7 en 8 gelanceerd. Ook is er een interactieve fietsroute ‘Met de stroom mee’ en ‘parelwandeling ‘duurzaamheid‘ op de Bouwdokken geopend. In alle onderdelen staat de relatie tussen natuur en duurzame (wind)energie centraal. 

Het beheer van dit windpark wordt uitgevoerd door E-Connection. Zeeuwind heeft in dit windpark een belang van 25%

Levert energie voor ruim:

huishoudens
0

Algemene gegevens

Straat:
Plaats:
Status:
Vermogen:
Aantal:
Productie:
Vermeden CO2:
Boomgroei-jaren:
Turbine:
Bouwjaar:
Masthoogte:
Rotordiameter:

Faelweg
Veere
operationeel
37.800 kW
9 stuks
144.000.000 kWh/j
58.000.000 kg/j
2.900.000 jaar
Enercon E-126
2018
99 meter
127 meter